HandbollsAkademin skall verka för:
• att inom ramen för en kamratförening fånga upp såväl aktiva som f.d. aktiva spelare, ledare och domare
• att utgöra en stödgrupp för svensk handboll vid större arrangemang
• att ha trevligt tillsammans vid träffar, möten och tillställningar. Med andra ord ” att bry sig om varandra”
• att om möjligt stödja dem som har det svårt på grund av handikapp
• att ordna resor till olika arrangemang samt att arrangera tävlingar för medlemmarna i t.ex. golf
• att stödja unga ledare och spelare inom handbollen genom inrättande av stipendium.
• att i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.