Vår mötesplats är, om inget annat sägs:

John Scott’s Avenyn
Kungsportsavenyn 15
Göteborg

Start vid 18-tiden med mingel och mat.
Därefter möter vi profiler ur företrädes idrottens värld, men även andra intressanta personligheter som vanligtvis frågas ut av vår ständige intervjuare, Janne Jingryd.

Våra krav är att Du är medlem i vår förening samt anmäler ditt deltagande till våra möten via mejl, samt deltar i den gemensamma middagen.

Vill du bli medlem klickar du här för betalningsinformation.