Styrelse vald vid årsmötet den 23 februari 2023

Kenneth Johansson
Ordförande

Håkan Drath
Kassör

Kristina Hellström Olsson
Sekreterare

Ralf Hansson
Ledamot

Monalisa Wassén
Ledamot

Peo Borg
Ledamot

Cege Berglund
Ledamot

Carl-Olov Nilsson
Suppleant

Ingmar Christiansson
Suppleant/Webmaster

HandbollsAkademin skall verka för:
• att inom ramen för en kamratförening fånga upp såväl aktiva som f.d. aktiva spelare, ledare och domare
• att utgöra en stödgrupp för svensk handboll vid större arrangemang
• att ha trevligt tillsammans vid träffar, möten och tillställningar. Med andra ord ” att bry sig om varandra”
• att om möjligt stödja dem som har det svårt på grund av handikapp
• att ordna resor till olika arrangemang samt att arrangera tävlingar för medlemmarna i t.ex. golf
• att stödja unga ledare och spelare inom handbollen genom inrättande av stipendium.
• att i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Styrelsen har det övergripande ansvaret
Fördelade uppgifter inom varje ansvarsområde

Område                                                                                       Ansvarig
Styrelsen

Kontaktlista styrelsen med uppdaterade uppgifter.            Ingmar
Styrelsemöten, tidsplanering, kallelser, dagordning.          Kenneth
Protokoll                                                                                      Kristina
Stadgar                                                                                        Styrelsen
Årsmötet kallelse                                                                       Ingmar
Verksamhetsberättelse                                                              Cege

Ekonomi                                                                                     Håkan
Kassahantering, Ut/ingående betalningar
Medlemsavgifter
Bokföring, Redovisning

Medlemsmatrikel                                                                    Ingmar
Kategorier, Revideringar, Uppdateringar
Mejl- och telefonregister

Medlemsrekrytering                                                             Kenneth, Peo
Via klubbarna, våra medlemmar, domarklubben
Via externa kanaler

Medlemsmöten
Bokning av föredragshållare                                                    Peo
Intervjuare                                                                                   Peo
Present till föredragshållare                                                     Peo
Bokning av mat och lokal, anmälningar                                 Monalisa
Mejlutskick                                                                                   Ingmar
Sköta betalningen på plats                                                        Carl-Olov

Aktiviteter vid sidan av medlemsmöten
Resor, Samarbete Svenska Handbollfans                            Kenneth, Peo
Arrangemang-matcher                                                            Kenneth väljer ut vad, Monalisa, Peo, Jörgen, Ingmar
Stipendier, Akademibollen, Akademins hederspris                 Håkan

Medlemsbladet                                                                       Cege
Artiklar                                                                                      Håkan
Foto                                                                                           Jan Truus
Annonser                                                                                  Laban
Tryckning                                                                                  Cege

Lotterier                                                                                   Monalisa
Merxteam, Severin, Elonbutiken i Sisjön och Bäckebol
Lottringar

PR-Media                                                                                 Kenneth
Hemsidan, Facebook                                                                Ingmar
Profilmateriel-trycksaker                                                          Peo
Media                                                                                       Cege