Verksamhetsberättelse för 2016

Ordförande     Kenneth Johansson
Kassör             Håkan Drath
Sekreterare     Anita Stenström
Ledamot          Monalisa Wassén
Ledamot          Peo Borg
Ledamot          Lars-Erik Jutbring
Ledamot          Jörgen Linder
Suppleant       Carl Olov Nilsson
Suppleant       Ingmar Christiansson

Revisorer        Jan Öhman och Roy Hysén.
Valberedning  Roy Hysén, Christer Krohn och Carl-Olov Nilsson.

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året.

Under det gångna året har vi gästats av många prominenta personer

  • 28/1 Värmlänningen Ralf Edström och skåningen Christian Olsson bjöd på diverse fotbollshöjdpunkter.
  • 25/2 Rune Gummi Nilsson har haft en av de längsta, om inte den längsta, aktiva handbollskarriären.
  • 3/3 Brandmannen Lasse Gustavson som berättade om brandkatastrofen.
  • 31/3 Gunnar Kämpendahl och Donald Lindblom om både fotboll och handboll.
  • 28/4 Gunnar Larsson har ett digert arkiv att gräva ur från både den idrottsliga och politiska världen.
  • 8/9 Tränarna Mikael Franzén, Jerry Hallbäck, Camilla Hultgren Dahlberg, Mats Winguist och Peter Möller kom inför ”Elit”-seriestarterna.
  • 27/10 Vi besökte Partille Arena och mötte Johanna Ahlm och Jonas Larholm.
  • 24/11 Reine Pedersen, Stig Santa och Ola Lie som firade 100-åringen.
  • 9/12 Björn Nordqvist, Lennart Wing och Louis de Broen representerade ÖIS denna kväll.

 

Janne Jingryd har förtjänstfullt gjort alla intervjuer, förutom den 3/3 då Lasse Gustavson var gäst och som själv stod för berättandet.

En arbetsbeskrivning med ansvarsområden och ansvarig person för arbetsuppgifterna har tagits fram och presenterats vid möte och på vår hemsida. Arbetssättet ger oss en trygghet så att inga uppgifter ska missas.

En presentationsfolder har arbetats fram och har delats ut i 2000 exemplar vid arrangemang inom handbollen. Även en affisch har tagits fram och satts upp i ett antal handbollshallar.

En handbollströja finns nu för styrelsen sponsrad av Adidas.
En Rollup har tagits fram för att användas vid tillfällen då vi vill presentera oss.
Ett nytt ekonomiprogram är inhandlat och installerat under året.
Medlemsrekrytering och att få ”ordning” på vårt medlemsregister har prioriterats under året.
Arbetet med att ta fram en ny hemsida har gjorts av Björn Iveland, vår ansvarige för hemsidan och domäner är Ingmar Christiansson.

Medlemsbladet, i 3000 exemplar gjordes detta år i A4 format, har delats ut vid arrangemangen i Göteborgsområdet. Cege Berglund, Kjell Ove Andersson och Håkan Drath har gjort ett förtjänstfullt arbete med att fylla tidningen med intressant innehåll. En eloge även till vår ansvarige Lars Erik Jutbring.

En handbollsresa till Polen och herrarnas EM under januari arrangerades i samarbete med Svenska Handbollfans. Vi hade med 18 personer från Akademin.  Vi var även med Svenska Handbollfans under SM-finalerna i Malmö med tio deltagare från Akademin.

I samband med EM i handboll för damer så arbetade styrelsen för Akademin som volontärer på aktivitetscentret på Mässan under fyra dagar.

Lotterivinster på medlemsmötena sponsras av MERXTEAM, Elon i Sisjön – Bäckebol och SEVERIN.

Vi har sett över våra stadgar och ger årsmötet möjlighet att göra en förändring för att få en tydligare beskrivning på några punkter.

Styrelsen 2017-02-23