Dubbellandskamp

HandbollsAkademins medlemmar får köpa kat-2 biljetter för 120 kr, normalt 180 kr!
Betala till Bg 5419-9435. Pengarna måste finnas på kontot den 27/2.
Glöm inte att ange namn och telefonnummer.
Du får köpa mer än en biljett!