Eva har fått SHF:s högsta utmärkelse

Motivering till varför Eva Johansson fått Svenska Handbollförbundets högsta utmärkelse

Förbundsarbete
1991 valdes Eva in i GHF:s ungdomskommitté och 1994 tog hon ansvaret som ordförande i en nybildad rekryteringskommitté. Detta ansvar för rekrytering och genomförande av klasshandboll hade hon i 15 år fram till 2009. Således jobbade hon för GHF i 18 år i följd. 1994 var hon med och utformade projekt 2000 inom Göteborg tillsammans med GHF, ett projekt som visade en föreningsmodell (ÖHK) kopplat till GHF-rekrytering av barn i skolorna. När detta projekt visades upp för svensk handboll gav det sedermera SHF-projektet Handbollen på Offensiven som maken Kenneth tog ansvar för.

Under nära 40 år haft motsvarande roll i föreningsstyrelser
Eva debuterade som spelare inom Göteborgshandbollen 1965. Ett år senare valdes hon in som sekreterare i styrelsen för IF Femina och hade kvar uppdraget där tills föreningen lade ner sin verksamhet 1971. Hon började arbeta som ledare i Önnereds HK 1982. Det innebär att 2015 på våren när Eva slutade sitt ideella arbetat heltid för Önnered hade hon arbetat för Önnered under 33 år utan uppehåll. De flesta av dessa 33 år har hon varit med i ÖHK:s styrelse.

Uppdrag av motsvarande dignitet i klubbarbetet
Inom Önnereds HK har hon haft ansvaret för ungdomsverksamheten som inte har med träning och tävling att göra. Detta innebär bland annat bollekis, handbollsskola och rekryteringstävlingen Bäst i Väst. Hon arbetade även med en skötsamhetskampanj, skolsamarbete och mycket annat. Detta arbete pågick oavbrutet under 33 år och under dessa år tränade hon cirka 35000 barn och ungdomar.

Eva har gjort ett stort pionjärarbete för handbollen. Det unika med henne är att hon hela tiden arbetat helt ideellt.

Priser – utmärkelser;
1987                  Årets ungdomsledare                 GHF
1991                  Ledarstipendium                         Idrottsordern
1992                  Årets ungdomsledare                 SHF
1995                  Årets ungdomsledare                 Centralföreningen för idrottens främjande
1995                  Bästa ungdomsledare                 Bingolotto
1996                  Årets ungdomsledare                 Göteborgsposten
1996                  Årets ledare                                  LC Kaparen
1998                  Ungdomsledarstipendium          SHF Aase Brundell minnesfond
1999                  Ungdomsledarstipendium          Bengt Larsson ungdomsfond
2000                  Guldtecken med diplom             VSIF för värdefullt arbete för idrottens utveckling
2001                  Årets ledare                                  GHF mångårigt ansvar för GHF:s rekryteringskommitté
2007                  Stipendium                                  SHF Peo Söderbloms minnesfond
2008                  Årets eldsjäl                                 Bingolotto
2009                  Fair play priset                             RF och Sportjournalisterna
2011                  Förtjänsttecknet i guld                GHF:s högsta utmärkelse som den första kvinnan
2015                  Hederspris                                    Handbollsakademin (långt o förtjänstfullt arbete)
2017                  Idrottens Hall of Fame                Jury bestående av journalister och idrottsprofiler
2017                  Idrottens veteraner                      Invald till idrottens veteraner, en akademi för 30 levande
2018                  Förtjänsttecknet i guld                SHF:s högsta utmärkelse

 Eva har nu gemensamt med sin man Kenneth, tillika HandbollsAkademins ordförande, förärats med denna utmärkelse.