Succé för Josefsson

HandbollsAkademin slapp någon mera ingående granskning trots att det var Janne Josefsson som besökte senaste medlemsmötet.

Janne drog stor publik och alla verkade uppskatta hans reflektioner. Han bjöd inte bara på underhållande synpunkter från sin långa radio- och tv-karriär utan det fanns också spår av självkritiska funderingar, rent av på sätt och vis ifrågasättande av hela branschen.

Janne Jingryd, intervjuaren, trivdes i sällskapet. Det gör han ju alltid när det handlar om HandbollsAkademin.

Cege