HandbollsAkademins ungdomsstipendium

HandbollsAkademin

En intresseförening för ”handbollare” som startades 1997. Målsättning är att inom ramen för en kamratförening fånga upp såväl aktiva som f.d. spelare, ledare, föräldrar och domare. Akademin har en god gemenskap med trevliga månadsträffar med mat och dryck där vid varje träff en intressant gäst intervjuas.

  • Stöder vid möjlighet de handbollspersoner som på grund av sjukdom eller handikapp har det svårt
  • Ordnar även handbollsresor varje säsong
  • När det ges möjlighet så agerar Akademins medlemmar stödgrupp till förbundet vid stora tävlingar
  • Delar ut Akademins hederspris till person eller förening som gagnat handbollen och från säsongen 2019/20 delar Akademinäven ut ett ungdomsstipendium

I samband med att handbollens säsong drar igång i början av september trycks en tidning upp i hög kvalitét i färg och A4 format. Denna sprids vid handbolls arrangemang inom vårt distrikt.

Ungdomsstipendiet
Ungdomsstipendiet har till ändamål att belöna handbollsledare eller spelare som under året eller under ett antal år fört handbollen framåt genom ett hedersamt agerande för ungdomshandbollen.

Ansökningskriterier
Person(er) som skall komma i fråga för nominering ska vara organiserad medlem i förening som är registrerad i Svenska Handbollförbundet. 

Bidragsmedel
Årligen utdelas 10 000 kronor. 

Nominering
HandbollsAkademins styrelse, förening eller registrerad medlem sänder förslag på nomineringar till HandbollsAkademin. Stipendiet skall användas på sätt som gagnar handbollen.

Ansökan
Skall innehålla ålder, meriter, och en kort motivering varför personen gjort sig förtjänt av stipendiet. Sänds till info@handbollsakademin.se. Ansökningstid är 1–30 november.

Akademins styrelse nominerar valfritt antal kandidater till utmärkelsen. Vid tillfällen då mer än en person utses delas summan.

Akademistyrelsen beslutar om vem som skall utses och hemlighåller beslutet fram till utdelningen, som skall ske i samband med evenemang som beslutas av Akademistyrelsen.

Prisutdelare utses av Akademistyrelsen och utdelningen sker under första kvartalet.