Uppskattat besök av Wislander

Vårens sista träff hos HandbollsAkademin  innehöll ett mycket upskattat besök av Magnus Wislander. Han utsågs till förra århundadets främste handbollspelare i världen, men dras knappast med några divalater.

Intervjuaren Janne Jingryd behövde inte överanstränga sig för att locka fram ”Slangens” humoristiska sidor. Dessa är aldrig långt borta, så det blev gott om skratt bland alla intressanta sakupplysningar.

Cege