Nu kallar vi till två möten den 22 februari

Först är det HandbollsAkademins Årsmöte och därefter möter vi en av de verkligt stora spelarna i svensk handboll och nuvarande chef för Svensk Elithandboll, samt f.d. landslagsspelare i Frisbee, Peter Gentzel.

Årsmötet brukar snabbt expedieras av vår ”Ständige-årsmötesordförande” Krister Broman.
Janne Jingryd tar därefter över för att intervjua vår gäst för kvällen.

Som vanligt är alla medlemmar välkomna och årsmedlem kan man bli, på plats, för 100 kronor alternativt 1000 kronor, för ständigt medlemskap. Matkostnad är 130 kronor och det är kontant betalning som gäller.

Nu vädjar vi till er som avser att komma till våra möten att respektera sista anmälningsdatum!

Anmäl bindande närvaro senast torsdagen den 15/2 via mejl till: info@handbollsakademin.se

OBS!
Vi börjar lite tidigare denna gång, redan 17:30, som vanligt för lite tjôt och mingel med något uppfriskande från baren. Årsmötesförhandlingarna tar vid efter maten och därefter är det dags för Peter och Janne.

Vi tänker förlänga denna afton genom att avsluta kvällen på O´Learys på Östra Hamngatan och matchen Östersund-Arsenal, matchstart 21:05. Detta om intresset blir tillräckligt stort. Vi har förbokat 25 platser och vill nu att alla intresserade anmäler snarast, dock senast 8/2 för detta evenemang.

Välkomna
Styrelsen

Dagordning vid årsmötet 2018 för HandbollsAkademin

Torsdagen den 22 februari kl. 18:45 i Idrottens Bingo

1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse för 2017
7. Ekonomisk rapport
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse och revisorer

A/ Ordförande för ett år (avgående Kenneth Johansson)
B/ Tre ledamöter för två år (avgående Monalisa Wassén, Håkan Drath och Jörgen Linder)
C/ Fyllnadsval en ledamot för ett år (nyval Cege Berglund)
D/ Suppleanter för ett år (avgående Carl-Olov Nilsson och Ingmar Christiansson)
E/ Två revisorer för ett år (avgående Lars Åke Wikensjö och Roy Hysén)
F/ Val av valberedning

11. Bestående av tre medlemmar (ordförande och två ledamöter) avgående Ralf Hansson, Roy Hysén och Christer Krohn
12. Fastställande av årsavgift
13. Behandling av eventuella motioner och förslag från styrelsen.

Årsmötet avslutas